Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Salariati:

 • fac dovada calitatii de asigurat cu adeverinta eliberata de angajator ( conform anexei 1^1 din Ordinul 903/2007, publicat in M.O. nr.827/04.12.2007 ); utilizarea modelului publicat in M.O. este obligatorie.

Adeverinta va fi pentru a servi la stomatologie / medicina dentara si are valabilitate 3 luni.

Pensionari:

 • copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia);
 • copie dupa Decizie de pensionare (pentru pensionarii pe caz de boala);
 • copie dupa ultimul Talon de pensie sau adeverinta eliberata de institutia platitoare a pensiei;
 • Declaratie pe propria raspundere
 • Documente suplimentare, daca este cazul:
 • copii dupa Revizuiri medicale anuale 2006 – 2011 pentru pierderea capacitatii de munca / invaliditate;
 • document care atesta incadrarea intr-una din categoriile de beneficiari de legi speciale (189/2000, 309/2002, 44/1994, 341/2004, 118/1990);
 • Adeverinta cu veniturile impozabile din perioada 2006 – 2011 de la Administratia Financiara a Sectorului de domiciliu (original) – pentru persoanele care obtin si alte venituri in afara celor provenite din pensii.

Adeverinta  va fi pentru a servi la stomatologie / medicina dentara si are valabilitate 3 luni.

Persoana Fizica Autorizata

 • copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia);
 • dovada achitarii contributiei la asigurarile sociale de sanatate la zi.

Adeverinta  va fi pentru a servi la stomatologie / medicina dentara si  are valabilitate 3 luni.

Persoane care obtin venituri din dividente

 • copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia);
 • dovada achitarii contributiei la asigurarile sociale de sanatate la zi;
 • In cazul in care ultima plata nu a fost efectuata cu chitanta la casieria CAS, se solicita si:
 • certificat constatator ONRC;
 • documente contabile (bilanturi, balante, PV repartizare profit) pentru perioada de prescriptie.

Adeverinta  va fi pentru a servi la stomatologie / medicina dentara si  are valabilitate 3 luni.

Asociat unic cu declaratie inregistrata la CNPAS

 • copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia);
 • dovada achitarii contributiei la asigurarile sociale de sanatate la zi.

Adeverinta are valabilitate 3 luni.

Persoane cu contract de mandat

 • copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia);
 • copie dupa contractul de mandat;
 • dovada achitarii contributiei la asigurarile sociale de sanatate la zi.

Adeverinta  va fi pentru a servi la stomatologie / medicina dentara si  are valabilitate 3 luni.

Persoana fara venit

 • copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate;
 • dovada achitarii contributiei la asigurarile sociale de sanatate la zi.

Adeverinta  va fi pentru a servi la stomatologie / medicina dentara si  are valabilitate 3 luni.

Elevi si studenti intre 18-26 ani

 • Copie dupa Cartea de identitate;
 • Document din care sa rezulte calitatea de elev / student;
 • Declaratie pe propria raspundere ca nu a realizat venituri din munca;
 • Dovada platii contributiei in cazul in care au obtinut venituri.

Adeverinta  va fi pentru a servi la stomatologie / medicina dentara si  are valabilitate pe durata anului scolar / universitar.

Tineri cu varsta de pana la 26 de ani care provin din sistemul de protectie a copilului

 • Copie dupa Cartea de identitate;
 • Adeverinta de la DGASPC care atesta faptul ca au fost inclusi intr-un sistem de protectie a copilului;
 • Adeverinta de la Primarie care atesta ca nu beneficiaza de ajutor social;
 • Declaratie pe propria raspundere ca nu a realizat venituri din munca.

Adeverinta  va fi pentru a servi la stomatologie / medicina dentara si  are valabilitate 1 an.

Persoane care beneficiaza de indemnizatie de somaj

 • copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia);
 • copie ultimul talon de somaj sau dupa adeverinta eliberata de institutiile care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj.

Adeverinta  va fi pentru a servi la stomatologie / medicina dentara si  are valabilitate 6 luni.

Femei insarcinate / lauze

 • copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia);
 • Adeverinta medicala sau copie dupa Certificatul de nastere al copilului;
 • Declaratie pe propria raspundere ca nu realizeaza venituri sau documente justificative ca realizeaza venituri lunare sub salariul de baza minim brut pe tara.

Adeverinta  va fi pentru a servi la stomatologie / medicina dentara si  are valabilitate 1 an.

Coasigurat (sot/sotie sau parinte care nu realizeaza venituri proprii) aflat in intretinerea unui asigurat ne-salariat

 • copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia);
 • document care sa ateste gradul de rudenie (certificat de casatorie, certificat de nastere);
 • pentru asiguratii pensionari:
 • copie dupa Decizia de pensionare;
 • copie dupa ultimul Talon de pensie;
 • Declaratie pe propria raspundere a coasiguratului ca nu realizeaza venituri proprii;
 • Declaratia pe propria raspundere a asiguratului prin care aceasta declara ca il are in intretinere pe coasigurat
 • dovada achitarii contributiei la asigurarile sociale de sanatate la zi, de catre asigurat.

Adeverinta  va fi pentru a servi la stomatologie / medicina dentara si  este valabila 3 luni.

Bolnavi cu afectiuni incluse in programele natioale de sanatate

 • copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia);
 • Adeverinta medicala eliberata de medicul curant sau de cel care coordoneaza programul de sanatate;
 • Declaratie pe propria raspundere ca nu realizeaza alte venituri din munca, pensie sau alte surse.

Adeverinta  va fi pentru a servi la stomatologie / medicina dentara si  are valabilitate 1 an.

Persoane care se afla in concediu pentru cresterea copilului de pana la 2 ani si in cazul copilului cu handicap pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani

 • copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia);
 • copie dupa Certificatul de nastere al copilului;
 • Decizia emisa de Directia de Munca, Familie si Egalitate de Sanse.

Adeverinta  va fi pentru a servi la stomatologie / medicina dentara si  are valabilitate 2 ani.

Persoane care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii Nr. 416/2001 actualizata

 • copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia);
 • adeverinta eliberata de primaria locala din care sa rezulte data incadrarii in categoria persoanelor care au dreptul la ajutor social.

Adeverinta  va fi pentru a servi la stomatologie / medicina dentara si  are valabilitate 1 an.

Beneficiarii de legi speciale

 1. veterani de razboi;
 2. vaduve de razboi;
 3. persoane persecutate pe criterii politice, etnice sau rasiale;
 4. revolutionari.
 • copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia);
 • copie a a unui document care sa ateste incadrarea intr-una din categoriile de beneficiari de legi speciale;
 • Declaratie pe propria raspundere ca nu realizeaza alte venituri impozabile decat cele prevazute de legile speciale sau de pensii.

Adeverinta   va fi pentru a servi la stomatologie / medicina dentara si are valabilitate 1 an.

Persoane cu dizabilitati

 • copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia);
 • copie dupa certificatul de incadrare in grad de handicap, pentru perioada de prescriptie;
 • Declaratie pe propria raspundere ca nu realizeaza alte venituri din munca, pensie sau alte surse, in afara de cele prevazute de legea prin care li s-a stabilit aceasta calitate.

Adeverinta  va fi pentru a servi la stomatologie / medicina dentara si  are valabilitate 1 an.

Persoanele care sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane si se afla in timpul procedurilor necesare stabilirii indentitatii

 • adeverinta eliberata de institutiile din subordinea Ministerului Internelor si Reformei Administrative si din care sa rezulte ca se afla in aceasta situatie.

Adeverinta  va fi pentru a servi la stomatologie / medicina dentara si  are valabilitate 3 luni

Persoane care obtin venituri din agricultura si silvicultura, chirii, dobanzi, transferuri titluri de valoare, drept de proprietate intelectuala

 • copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia);
 • dovada achitarii contributiei la asigurarile sociale de sanatate la zi.

Adeverinta  va fi pentru a servi la stomatologie / medicina dentara si  are valabilitate 3 luni.

Pentru informatii suplimentare apeleaza:

 • Clinica Dentara Dr. Lintes la telefon 0751.122.585
 • Clinica Dentara Dr. Lintes prin e-mail la [email protected]
 • Clinica Dentara Dr. Lintes prin formularul de contact
 • serviciul telefonic gratuit de relatii cu publicul al CNAS: TELVERDE 0800.800.951.
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.